WIE - AFKOMST - BEROEP - VAARDIGHEDEN -
MISDAAD - JAPANS LEREN?


Wie is ze
Twee rozen op n takje Yoko is zo mooi als een zonnestraal op de Fuji-Yama, maar toch heeft ze niets van een Japans popje of een exotische prentbriefkaart. Toen ze voor de eerste keer haar opwachting maakte, op 24 september 1970, viel meteen op dat Yoko een meisje van vlees een bloed was in een periode waarin meisjes in strips karikaturen waren. Yoko betekende het begin van een nieuwe evolutie. Nog nooit was er een meisje geweest dat niet alleen mooi was, maar ook verstandig.

Afkomst
YokoYoko is op een eiland in Japan geboren. Toch is ze meer Europeaans dan Aziatisch. Haar leven speelt zich immers af op het Europese continent en ze gaat alleen terug naar Azie als het moet. Yoko verenigt Chinese poezie met Japanse doelmatigheid." Maar of ze nu tijdens haar avonturen door de tijd of door de ruimte reist, ze blijft een mens van vlees en bloed. Bekneld tussen twee culturen, op zoek naar haar wortels, twijfelend aan zichzelf, maar met een onwankelbaar vertrouwen in alle wezens, waar ze ook vandaan komen. Ondanks het feit dat Yoko Japanse is heeft ze een Chinees nichtje. Dit komt omdat Yoko's grootvader lang geleden, toen hij in Hong-Kong was, een slavinnetje voor zijn moeder kocht. Dat was toen de gewoonte. Het chinese meisje was mooi en lief ... hij werd verliefd op haar en ze trouwden. Vandaar dat bij Yoko ook Chinees bloed door haar aderen stroomt.

Beroep
Yoko pilootYoko is elektrotechnisch ingenieur. Ze is naar Europa gegaan om onderzoek te doen en ze leeft van kleine opdrachten in afwachting van een baan. Ben en Paul nemen haar in dienst om hen te assisteren bij een serie uitzendingen over speleologie. Ze zijn meteen diep onder de indruk van zowel haar geheimzinnige oosterse glimlach als van haar stoutmoedig karakter. Het "Trio in het onbekende" is een feit.

Vaardigheden

Yoko parachute Haar gegevens in de kaartsystemen van de verschillende geheime diensten geven duidelijk haar capaciteiten weer:"Zwarte band bij Aikido - vliegbrevet D - Helikopterpiloot voor: Gazelle, Jet Ranger, Eekhoorn.". Verder kan ze parachute springen, boogschieten, ... verstandig.


Technologie in dienst van de misdaad
Yoko couveuse Als electrotechnisch ingenieur krijgt Yoko te maken met een nieuw soort misdadiger. Naast wereldreizigster is ze, als het zo uitkomt, ook de detective die misdadigers probeert op te sporen die ultramoderne technologische uitvindingen ten eigen bate willen gebruiken, waarbij enkelingen of hele naties worden bedreigd. En de gevaren zijn reel omdat de wetenschappelijke macht wordt gebruikt voor persoonlijk gewin of als instrument voor persoonlijke ambitie. Kunstmatig opgewekte tyfoons, kanonnen met een ongekende vuurkracht, een kamer die mensen gewoon laat verdwijnen, het wakkert allemaal de hebzucht aan van misdadigers van het hogere echelon. "Ik wil geen doemdenker zijn tegenover de wetenschap", legt Roger Leloup uit. "Ik wil alleen het verkeerde gebruik daarvan onderstrepen. Deze uitvindingen zouden het welzijn van de mensheid kunnen dienen, maar er zijn ook bepaalde mensen die ze verkeerd willen gebruiken. Ze zijn op de verkeerde weg." Hoewel Yoko al haar kennis en al haar energie gebruikt om ervoor te zorgen dat de grote misdadigers geen schade kunnen toebrengen, geeft ze toch blijk van respect tegenover haar tegenstanders. En zij verbergt haar emoties niet als een van hen, meegesleurd door zijn waanzin, sterft. "Ik ben een eenzelvig mens, je zou me zelfs een misantroop kunnen noemen. Ik was enig kind en ik hecht veel belang aan relaties met anderen, ongetwijfeld als reactie op mijn eenzame jeugd. Ik vind het dus belangrijk dat Yoko ontmoetingen heeft die verrijkend zijn. Respect voor de tegenstander maakt deel uit van haar cultuur. En via de menselijke waarden die ik sommige van haar vijanden meegeef, probeer ik die van Yoko beter te laten uitkomen."

Enkele Japanse woorden leren
Japans Het Japans maakt gebruik van het ingewikkeldste (nog bestaande) schrift ter wereld. De basis van dit schrift vormen de Chinese karakters die zo'n 1400 jaar geleden via Korea naar Japan kwamen. De tekens zijn echter zo ingewikkeld dat je hiervoor beter zelf een boek uit de bibliotheek bij de hand neemt.
Hoe je bepaalde zinnen of woorden moet uitspreken, kan ik wel toelichten.
UITSPRAAK VAN KLINKERS
Het Japans heeft vijf klinkers, die zowel kort als lang voorkomen:
a als in dag
aa als in graag
e als in weg
ee als in heet
ie als in niet
ieie (deze klinker is hetzelfde als de korte ie, maar dubbel zo lang)
o als in bot
oo als in boot
oe (deze klinker klinkt wat zachter dan in het Nederlands)
oeoe (deze klinker is hetzelfde als de korte oe, maar dubbel zo lang)
au als in pause (wordt niet veel gebruikt)


UITSPRAAK VAN MEDEKLINKERS
Het Japans heeft 17 medeklinkers: b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, ng, p, r, s, t, w, z.
De meeste van deze medeklinkers zijn hetzelfde als in het Nederlands. Hieronder volgen enkele afwijkingen van de Nederlandse uitspraak:
ch als in het Duitse ich
g als in het Engelse goal
ng als in ring (deze medeklinker wordt steeds voorafgegaan door een liggend streepje (koppelteken), om aan te geven dat het om deze klank gaat)


ZINNEN EN WOORDEN LEREN UITSPREKEN

Hoe gaat het ermee? ogenkie des-ka?
Prima, dank je, en met jou? haj, genkie des, anata-wa?
Uitstekend oka-ngesama-de
Niet zo goed/Gaat wel maa-maa des
Dag, tot ziens saj(o)nara
Veel plezier tano-sjiende koedasaj
Pardon/Sorry soemiemasen
Ik deed het niet expres wazato jatta wake dewa naj-node,
ojoeroe-sjie
Dat geeft niet hoor ieie des-jo
Ik ben Belg/Belgische wata-sjie-wa beroegieie-djien des
Spreek je Engels? ee-ngo-wa hanasemas-ka?
Ik begrijp het wakariemasj-ta
Ik begrijp het niet tsjotto wakariemasen-ngaa...
Ik ben/heet... wata-sjie-wa ... des
Hoe heet jij? onama-e-wa?
Waar kom jij vandaan? okoenie-wa doko des-ka?
Ik kom uit Belgie beroegieie des
Hoe oud bent jij? sj-tsoeree des-nga, nansaj des-ka?
Ik ben ... jaar oud ...saj des
Gefeliciteerd met jouw verjaardag otan-djoobie omedetoo gozaj-mas
Heb je vanavond iets te doen? moo komban nanieka kiemeta-no?
Ja, dat is goed ieie-ne
Neen (bedankt) kekkoo
Straks misschien taboen kondo
Mag ik jouw adres? anata-no djuu-sjo-o o-sjie-ete
koeremas-ka?
Je bent mooi kieree da-jo
Bedankt voor alles ieroj-ro arie-ngatoo gozaj-masj-ta
Mag ik je schrijven? te-ngamie-o kaj-te mo ieie des-ka?
Het was erg leuk totemo tanosj-katta des
Doe de groeten aan ... ... san-nie jorosj-koe
Hallo, je spreekt met ... mosj mosjie, ... des
Met wie spreek ik? donata des-ka?
Help tas-kete
Stop tomare
Achternaam mjoo-djiie
adres djoeoe-sjo
Belgie beroegieie
identiteitsbewijs mieboen sjoomee-sjo
leeftijd nenree
nationaliteit kokoesekie
ja hai
nee ieie-e
vriend(in) tomoda-tjie